Hadde Çelik

Hadde Çelik Yapı Sistemleri; proje aşamasından itibaren yapının fonksiyonları ön planda tutularak tasarlanır. Yapının tasarımında; fonksiyonu ile birlikte emniyet ve kalitesi de göz ardı edilmez. Doğru projelendirme ve detaylandırmada amaç; kullanıcıya en emniyetli ve ekonomik yapıyı hızla sunmaktır.

Doğru projelendirilmiş ve planlanmış bir yapıda işin yarısı bitmiş diye düşünmek hiç de yanlış bir değerlendirme sayılmaz. Bu sebeple firmamız her işi, projesi olsun olmasın fonksiyonuna ve müşteri taleplerine göre yaklaşarak çözmektedir.

Hadde çelik yapı sistemleri ile genellikle geniş açıklık gerektiren endüstriyel tesisler, depolar, çatı katı çelik konstrüksiyonları yapılmakla beraber, her türlü yapı inşa edilebilmektedir. Bu yapı sisteminin seçiminde depremde büyük enerji yutabilme kapasitesi yanında, yatırım maliyetinin çabuk geri dönmesini sağlayan hızlı İnşa imkânının da rolü büyüktür.

Günümüz yapı sektöründe çelik konstrüksiyon yapıların kullanım miktarı ve alanları artmıştır. Endüstriyel tesislerde kullanım alanının artmasında en önemli etkenler; depreme karşı dayanımı, hızlı inşa ve kaplama elemanlarıyla olan bütünlüğüdür. Bu tip yapılarda çoğunlukla tercih edilen metal kaplamaların beraber çalıştığı ve en kolay monte edilebildiği yapılar çelik konstrüksiyon yapılardır.

Çelik yapılar, fonksiyonunun gerektirdiği veya mimari talepler sonucunda istenilen geometrik şekilde tasarlanabilir. Bu tasarımlar; değişken kesitli profiller, castello kirişleri, boru kesitler gibi çok farklı tiplerde gerçekleştirilebilir. Yapıda statik sistem el verdiği ölçüde; aşık ve kuşaklarda hafif çelik profiller kullanılarak yapının genel korozyon ve deprem performansı yükseltilir ve ekonomik olarak çözülür.

Çelik Yapılarda oluşturulan döşemelerde uygulanması en doğru teknik kompozit döşemedir. Kompozit döşeme; galvaniz trapez sac, kayma elemanları ve hasır çelik donatılarıyla oluşturulur. Burada kullanılacak trapez sac, yatay yüklere karşı betonla beraber hareket etmesini sağlayacak yüzeye sahip olmalıdır. Bu sistem kalıp yerinede geçerek hızlı montaj ve ekonomi sağlar.

Yapının ana taşıyıcı sistemi tasarlanırken, kaplama malzemeleri ve diğer bitirme elemanları ile olan ilişkisi en üst düzeyde göz önüne alınır. Böylece yapı bütün olarak ele alınmış ve daha sonra olası ilave işlemler ve yüklemeler ana taşıyıcı yapılırken tasarlanmış olur. Yapıya daha sonra yapılacak tüm eklenti ve işlemler yapının korozyon dayanımını zayıflatmasının yanı sıra gayri ekonomik sonuçlara yol açmaktadır.