METEK

Deniz Otel & Meclis Otel

Hazar Denizi kıyısında bulunan Meclis Otel ve Deniz Otel projeleri içerisinde bulunan 12 farklı çatıda; yaklaşık 9.000m2 trapez sac, 5.000m2 boyalı alüminyum kenetli metal, galvaniz dereler ve muhtelif çelik işleri yapılmıştır.

Her yapı tipinde farklı dizaynların uygulandığı proje; çelik konstrükiyon alt yapıları ve diğer kaplamalarla uyumlu aksesuarlarıyla birlikte çözülmüştür.

Örneğin; Çin Kafeteryası binasında, alt strüktürüyle ve bükümlü dairesel tonoz mahyalarıyla birlikte özel bir çatı dizaynı elde edilmiştir.

Çok farklı yapı tipleri ve farklı lokasyonlardan oluşan kaplama işleri alt yapıları ve dereleriyle birlikte 5 ay gibi çok kısa bir sürede bitirilmiştir.